• एस्ट्यान्डर्ड योजनहरु अनी मुल्यान्कन

   

  हाम्रो नेटवर्कमा IPv6 प्रोटोकल सपोर्ट गर्दछ

गति (एमबीपीएस) २० एमबीपीएस ३० एमबीपीएस ४० एमबीपीएस ५० एमबीपीएस ६० एमबीपीएस ८० एमबीपीएस
मासिक शुल्क (रु)
१ महिना - रु १,५५०/- रु १,८५०/- - रु २,२००/- -
३ महिना - रु ४,५००/- रु ५,४५०/- - रु ६,४५०/- -
१२ महिना रु १३,२००/- रु १४,४००/- - रु १४,४००/- रु २२०००/- रु २२०००/-
नि: शुल्क जडान १ टिभी १ टिभी २ टिभी २ टिभी ३ टिभी ३ टिभी

एक पटकको इन्टरनेट सेट-अप शुल्क

महिना २० एमबीपीएस ३०/४० एमबीपीएस ६०/८० एमबीपीएस
सिङ्गल ब्यान्ड राउटर डुअल ब्यान्ड राउटर सिङ्गल ब्यान्ड राउटर डुअल ब्यान्ड राउटर सिङ्गल ब्यान्ड राउटर डुअल ब्यान्ड राउटर
१ महिना रु २,५००/- रु ४,०००/- रु २,५००/ रु ३,५००/- रु २,५००/- रु २,५००/-
३ महिना रु २,०००/- रु ३,५००/- रु २,०००/- रु २,०००/- रु २,०००/- रु २,०००/-
१२ महिना नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क
१ महिना ३ महिना १२ महिना
जडान शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क
ड्रप वायर चार्ज रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-
फिर्ती योग्य रकम (रिफनडेबल दिपोजिट) रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-

* १३% भ्याट लागू
फिर्ती योग्य जम्मा फाइबर राउटर फिर्ता गर्दा मात्र फिर्ता हुनेछ

एक पटकको नेट टि.भी सेट-अप शुल्क

नेट टि.भी १ महिना ३ महिना १२ महिना
प्राथमिक एसटीबी (एकटिभेसन चार्ज) रु ३०००/- रु २५००/- रु १५,००/-
फिर्ती योग्य रकम रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-
माध्यमिक एसटीबी (एकटिभेसन चार्ज) रु २०००/- रु २०००/- रु २०००/-
फिर्ती योग्य रकम रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-

हाम्रो सेवाहरु IPv6 सक्षम छन्

नियम र सर्तहरू


 • फिर्ती योग्य जम्मा फाइबर राउटर फिर्ता गर्दा मात्र फिर्ता हुनेछ
 • फेयर युजेज पोलिसी असीमित इन्टरनेटमा लागू हुन्छ
 • माथि उल्लेखित योजनाहरू केवल आवासीय उद्देश्यका लागि मात्र हुन् र पुन: बिक्रि गर्न वा व्यापार उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिने छैन
 • TSC इन्टरनेट सेवा चार्ज मा समावेश छ
 • भ्याट अतिरिक्त छ
गति (एमबीपीएस) २० एमबीपीएस ३० एमबीपीएस ४० एमबीपीएस ५० एमबीपीएस ६० एमबीपीएस ८० एमबीपीएस
मासिक शुल्क (रु)
१ महिना - रु १,५५०/- रु १,८५०/- - रु २,२००/- -
३ महिना - रु ४,५००/- रु ५,४५०/- - रु ६,४५०/- -
१२ महिना रु १३,२००/- रु १४,४००/- - रु १४,४००/- रु २२०००/- रु २२०००/-
नि: शुल्क जडान १ टिभी १ टिभी २ टिभी २ टिभी ३ टिभी ३ टिभी

एक पटकको इन्टरनेट सेट-अप शुल्क

महिना २० एमबीपीएस ३०/४० एमबीपीएस ६०/८० एमबीपीएस
डुअल ब्यान्ड राउटर शुल्क (रु)
१ महिना रु १,५००/- रु १,०००/- नि: शुल्क
३ महिना रु १,५००/- रु १,०००/- नि: शुल्क
१२ महिना रु १,५००/- रु १,०००/- नि: शुल्क

* १३% भ्याट् लागू
फाइबर राउटर चलेको अवस्थामा फिर्ता भए पछि मात्र फिर्ती योग्य(रिफनडेबल) रकम फिर्ता हुनेछ।

एक पटकको नेट टि.भी सेट-अप शुल्क

अवधि १ महिना ३ महिना १२ महिना
प्राथमिक एसटीबी (एकटिभेसन चार्ज) रु ३०००/- रु २,५००/- रु १,५००/-
फिर्ती योग्य रकम (रिफनडेबल दिपोजिट) रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-
माध्यमिक एसटीबी (एकटिभेसन चार्ज) रु २,०००/- रु २,०००/- रु २,०००/-

हाम्रो नेटवर्क IPv6 सक्षम छन्

नियम र सर्तहरू


 • फाइबर राउटर चलेको अवस्थामा फिर्ता भए पछि मात्र फिर्ती योग्य(रिफनडेबल) रकम फिर्ता हुनेछ।
 • फेयर युजेज पोलिसी असीमित इन्टरनेटमा लागू हुन्छ
 • माथि उल्लेखित योजनाहरू केवल आवासीय उद्देश्यका लागि मात्र हुन् र पुन: बिक्रि गर्न वा व्यापार उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिने छैन
 • TSC इन्टरनेट सेवा चार्ज मा समावेश छ
 • भ्याट अतिरिक्त छ

थप जानकारी

अधिक प्याकेजहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस्

हाम्रो ब्रॉडब्यान्ड प्याकेजहरू र थप सेवाहरू(VAS) को बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।

लग - इन

ग्राहक लग-इन पोर्टल मार्फत तपाईंको खाताहरू प्रबन्ध गर्न अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।

थप सहायता चाहिन्छ?

सहायताको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।