महिना १० एमबीपीएस २० एमबीपीएस
मासिक शुल्क (रु)
१ महिना रु ३,०००/- रु ४,०००/-
३ महिना रु ८,१००/- रु ११,०००/-
१२ महिना रु ३०,०००/- रु ४१,०००/-
थप सेवाहरुरू
सेफनेट
टाईम ब्याक
वाइफाइ मोबिलिटि

एक पटकको सेट-अप शुल्क

इन्टरनेट १ महिना ३ महिना १२ महिना
फाइबर राउटर रेन्टल रु २,५००/- रु २,०००/- रु १,०००/-
जडान सुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क
ड्रप वायर चार्ज रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-
फिर्ती योग्य रकम (रिफनडेबल दिपोजिट) रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-

हाम्रो उत्पाद र सेवाहरू IPv6 सक्षम छन्

* १३% भ्याट लागू
फिर्ती योग्य जम्मा फाइबर राउटर फिर्ता गर्दा मात्र फिर्ता हुनेछ
एसएमई २४ ब्यान्डविथ डब २४ घण्टा सम्म
नियम र सर्तहरू लागू हुन्छन्

एक पटकको सेट-अप शुल्क

इन्टरनेट १ महिना ३ महिना १२ महिना
फाइबर राउटर रेन्टल रु २,५००/- रु २,०००/- रु १,०००/-
जडान सुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क
ड्रप वायर चार्ज रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-
फिर्ती योग्य रकम (रिफनडेबल दिपोजिट) रु ५००/- रु ५००/- रु ५००/-

हाम्रो उत्पाद र सेवाहरू IPv6 सक्षम छन्

* १३% भ्याट लागू
फिर्ती योग्य जम्मा फाइबर राउटर फिर्ता गर्दा मात्र फिर्ता हुनेछ
एसएमई २४ ब्यान्डविथ डब २४ घण्टा सम्म
नियम र सर्तहरू लागू हुन्छन्

विशेषको लागि डिजाइन गरिएको हो

थप जानकारी

अधिक प्याकेजहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस्

हाम्रो ब्रॉडब्यान्ड प्याकेजहरू र थप सेवाहरू(VAS) को बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।

लग - इन

ग्राहक लग-इन पोर्टल मार्फत तपाईंको खाताहरू प्रबन्ध गर्न अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।

थप सहायता चाहिन्छ?

सहायताको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।